สมาชิกที่รับบทมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

- คุณ narute ออกจากการเขียนบท นารุโตะคุง
เนื่องจากงานติดพันมากไม่สามารถปลีกตัวมาเขียนบทได้อีก

- คุณ astachan  ออกจากการเขียนบท ซาอิคุง
เนื่องจากงานติดพันมากไม่สามารถปลีกตัวมาเขียนบทได้อีก (เช่นกัน)

- คุณ dattebayo  ออกจากการเขียนบท ซากุระจัง
และ ขอรับบทของ ฮินาตะจังแทน

 

แกไขครั้งล่าสุด Oct 18, 2008

Comment

Comment:

Tweet